لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
قیمت : 0 تومان
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 3
سایز (inch) 4