لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران
قیمت : 0 تومان
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 4
سایز (inch) 4