ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
قیمت : 0 تومان
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
عرض 1250
استاندارد ST22
ضخامت 0.5