ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 تاراز شهرکرد
قیمت : 0 تومان
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
عرض
استاندارد
ضخامت