واحد فروش عدد
محل بارگیری بنگاه تهران
جنس چدن
سایز 2