تیرآهن 10 ذوب آهن
قیمت : 2,400,000 تومان
محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 98
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه شاخه