تیرآهن 12 ذوب آهن
قیمت : 0 تومان
محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 125
واحد فروش شاخه 12 متری