تیرآهن 14 ذوب آهن
قیمت : 2,360,000 تومان
محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 155
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه