تیرآهن 14 ذوب آهن
قیمت : 0 تومان
محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 155
واحد فروش شاخه 12 متری