تیرآهن 16 ذوب آهن
قیمت : 2,950,000 تومان
محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 192
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه