تیرآهن 18 ذوب آهن
قیمت : 3,620,000 تومان
محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی 222
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه