محل بارگیری کارخانه
وزن تقریبی 365
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه