مرتب سازی بر اساس:
کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
ضخامت
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2477
نام محصول: پروفیل 4*100*100 تهران شرق
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 4
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2473
نام محصول: پروفیل 1.5*20*20 تهران شرق
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1/5
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2475
نام محصول: پروفیل 2.5*40*60 تهران شرق
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2/5
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2474
نام محصول: پروفیل 2*40*40 تهران شرق
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2476
نام محصول: پروفیل 3*90*90 تهران شرق
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: 0


1400/7/7
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2510
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 10*10 ضخامت 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2527
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 40*60 ضخامت 1/8
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1/8
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2526
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 40*60 ضخامت 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2512
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 30*30 ضخامت 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2516
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 70*70 ضخامت 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2518
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 90*90 ضخامت 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2519
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 100*100 ضخامت 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2525
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 40*20 ضخامت 3
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 3
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2520
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 110*110 ضخامت 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2521
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 120*120 ضخامت 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2515
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 60*60 ضخامت 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2511
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 20*20 ضخامت 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2513
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 40*40 ضخامت 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2514
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 50*50 ضخامت 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2517
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 80*80 ضخامت 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2524
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 40*100 ضخامت 1/8
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1/8
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2522
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 40*100 ضخامت 2
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 2
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2523
نام محصول: پروفیل آلومینیوم 40*100 ضخامت 1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
ضخامت: 1
قیمت: 0


1400/3/5
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

پروفیل چیست؟

در واقع کاربرد پروفیل ها بسیار متنوع است به گونه ای که این مصالح را بر حسب نوع کاربرد خود به دو دسته پروفیل های ساختمانی و پروفیل های صنعتی تقسیم می کنند. از عمده ترین کاربرد پروفیل های ساختمانی می توان به ساخت درب و پنجره های ﺁلومینیومی اشاره کرد. لازم به ذکر است بدانید پروفیل هایی که به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند و همینطور این پروفیل ها در سایز ها و ضخامت متفاوتی دسته بندی می شوند.

پروفیل که ازنظر لغوی به معنای مقطع ثابت و طول زیاد است، دسته‌ای از فولاد است که در شکل‌های متنوع مورداستفاده قرار می‌گیرد. به ‌بیان ‌دیگر، پروفیل‌های فلزی، شامل فلزها و آلیاژهایی در قالب میله‌ها، تیرها، صفحات، فویل‌ها و دیگر شکل‌های استاندارد هستند.

پروفیل‌های فلزی، محصولاتی فولادی هستند که به‌گونه‌ای نورد، کشیده یا پرس شده‌اند که در تمام طول خود از سطح مقطع یکسانی برخوردار باشند.

 محصولات پروفیلی می‌توانند درجاهایی نظیر سیستم‌های سقفی، برای ساخت سازه‌های پیش‌ساخته و همچنین می‌توانند در بخش خودروسازی مورداستفاده قرار گیرند و می توان به این نتیجه رسید که برای هر دو شرایط صنعتی و ساختمانی، مناسب هستند.

 شکل‌های زیاد این فولاد سازه‌ای به حالت یک تیغه زاویه ‌دار، دارای یک برش عمودی از سطح مقطعی ویژه هستند.

نوع این قالب‌های فلزی، بسته به نوع مصرف، مبتنی بر نوع مصالح آن یا خصوصیات مکانیکی ویژه با توجه به موقعیت استفاده موردنظر، تغییر می‌کند. این قطعات فولادی، در صنعت امروز و در زندگی انسان‌ها نقش مهمی را ایفا می‌ کنند و در طیف وسیعی از مصنوعات مختلف استفاده می‌شوند.

پروفیل‌ها در صنایع خودرویی، هوافضا، دستگاه‌های ورزشی، ساختمان، حمل‌ونقل، دریایی، تزئینات و دکوراسیون کاربرد فراوان دارند. درواقع می‌توان گفت پروفیل‌ها در همه‌جا حضور دارند.

 

مراحل ساخت پروفیل:

تولید پروفیل صنعتی بنا به دلایلی بیش از دیگر پروفیل های فولادی زمان و هزینه صرف می کند. داشتن ابعادی بزرگ و ضخامت بالا در چند مرحله تاثیرات به سزائی در فرآیند تولید پروفیل سنگین خواهد داشت. ابتدا در هنگام برش ورق به عرض مورد نیاز ، پهنای ورقی که باید برشکاری شود محاسبه می گردد. پس از آن نیاز به تنظیم و کالیبره کردن خط تولید بوده و این کار برای قالب های پرس سنگین زمان زیادی مورد نیاز است. مدور کردن ورق به منظور مشخص شدن محل درز جوش مستلزم قالب های بسیار قوی می باشد که به آرامی استوانه ی مورد نیاز شکل داده شود. پس از آن می بایست بر اساس نیاز، پروفیل با ابعاد مشخص شکل بگیرد. در پایان  عبور محصول نیمه نهایی از قالب های قوی برای ایجاد سایز مورد نیاز و شکل دهی به صورت چهارگوش انجام می گردد. سطح کیفیت پروفیل سنگین تولید شده درجه های مختلفی در این پروفیل ایجاد می کند. عموما پروفیلی صنعتی درجه یک مطلوب طراحان می باشد اما بنا به کاربردهای متفاوت می توان در مواردی از پروفیل ها با کیفیت درجه پایین‌ نیز استفاده کرد.

 

پروفیل ها از نظر ظاهری به دو دسته تقسیم می شوند:

پروفیل باز

پروفیل هایی که سطح مقطع باز دارند مانند Z و U و دیگر پروفیل ها که مقطع آنها بسته نمیباشد جزو دسته پروفیل باز قرار میگیرند.از جمله این پروفیل ها میتوان به پروفیل Z ، تسمه ، ناودانی ، هاش ، میلگرد و سایر موارد اشاره کرد.

 

پروفیل بسته

پروفیل هایی با سطح مقطع بسته به صورت دایره ، مربع و مستطیل جزو دسته پروفیل های بسته قرار میگیرند. پروفیل بسته ، که با نام قوطی شناخته میشود ، نسبت به پروفیل باز  گسترده تر میباشد و از جمله کاربرد های آن میتوان به لوله ،چهارچوب درب و پنجره ، UPVC ، کرکره برقی و… اشاره کرد.

 

روش های تولید پروفیل:

با توجه به آنچه در بخش بالا گفته شد می توان گفت انواع روش های تولید پروفیل های ساختمانی به صورت زیراست :

 

        • پروفیل نورد گرم :

از نورد گرم شمش فولادی ساخته می شود که از انواع آن , لوله , قوطی , ( شکل معمولی ) , ( شکل بال پهن ) , ناودانی , سپری , تسمه ورق , میلگرد.

 

        • پروفیل نورد سرد :

از شکل دادن ورق های فولادی از طریق خم کردن و پرس تشکیل می شود. از پروفیل های نورد سرد فقط در کارهای سبک ساختمانی استفاده می شود. همچون : لایه ها, ناودانی, تیرهای تکیه گاهی سقف کاذب و چارچوب درهای ساختمان.

 

پروفیل چه کاربردهایی در صنعت ساختمان دارد؟

قسمت عظیمی از پروفیل‌ها جهت ساختن درب و پنجره‌های آلومینیومی یا آهنی به کار می‌روند. این پروفیل‌ها که به صورت گروهی از لحاظ اندازه و مشخصات دارای تقسیم ‌بندی هستند، می‌توان در ساخت پنجره‌ها و چهارچوب از آن ها استفاده کرد.

از کاربردهای دیگر پروفیل‌ها در صنعت ساختمان، می‌توان به ساخت و تولید نرده‌های فلزی اشاره کرد. از پروفیل‌های مربع و مستطیل با مقاطع کوچک به عنوان نرده‌های فلزی برای پروفیل در و پنجره منازل، کناره راه پله ها و همچنین نرده کشی اطراف دیوارهای کارخانه، زمین‌های محصور شده، نرده پیاده روها و خیابان‌ها استفاده می‌شود.

 

عوامل موثربر قیمت پروفیل:

با توجه به تنوع زیاد آلیاژ ها ، ابعاد ، ضخامت ها و عوامل دیگر در تعیین قیمت پروفیل ، به سادگی نمیتوان برای قوطی و پروفیل ها قیمت گذاری کرد و برای بررسی قیمت ها بهتر است از متخصصان آهن طهران کمک بگیرید.

همچنین در مواردی مانند پروفیل استیل که در کارخانه های خارج از کشور تولید و سپس وارد میشود ، به دلیل متورم بودن نرخ ارز شاهد ایجاد تغیرات لحظه ای در قیمت بازارمیباشیم.

 

مرحل تولید قوطی پروفیل:

برای تولید این محصول باید از ورق های شیمیایی خاصی استفاده کرد. معمولا در ترکیب ورق های این محصول سیلیس، کربن، گوگرد، فسفر، منگنز وجود دارد. ورق ها که به صورت کلاف است را در دستگاه های برش که به صورت اتومات یا نیمه اتومات است وارد می کنند تا به  نوارهایی با عرض مشخص تبدیل شود.  این نوارهای فولادی در طی عبور از دستگاه های مختلف و قرار گرفتن در غلتک های متعدد به صورت یک جعبه چهارگوش می شوند. پس از آن با دستگاهی که شبیه گیوتین است و تیغ برنده و سنگینی دارد طول این محصول را مشخص می کنند.

 

 

 

شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت ارزان ترین پروفیل با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.02188772424

همچنین می توانید برای خرید پروفیل ساختمانی از طریق فروشگاه آهن طهران خرید اینترنتی پروفیل خود را انجام دهید.