x
دسته بندی
قیمت
مرتب سازی بر اساس:

میلگرد ساده

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
سایز
استاندارد
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 2559
نام محصول: میلگرد 10 ساده 6 متری تولید مستقیم
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1325
نام محصول: میلگرد ساده 28 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 28
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1327
نام محصول: میلگرد ساده 36 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 36
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1321
نام محصول: میلگرد ساده 18 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1322
نام محصول: میلگرد ساده 20 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1324
نام محصول: میلگرد ساده 25 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1318
نام محصول: میلگرد ساده 12 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1319
نام محصول: میلگرد ساده 14 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1328
نام محصول: میلگرد ساده 40 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 40
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1320
نام محصول: میلگرد ساده 16 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1333
نام محصول: میلگرد ساده 18 متین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 18
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1332
نام محصول: میلگرد ساده 16 متین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 16
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1336
نام محصول: میلگرد ساده 25 متین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 25
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1337
نام محصول: میلگرد ساده 28 متین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 28
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1331
نام محصول: میلگرد ساده 14 متین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 14
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1338
نام محصول: میلگرد ساده 32 متین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1326
نام محصول: میلگرد ساده 32 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 32
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1323
نام محصول: میلگرد ساده 22 کاشان A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1334
نام محصول: میلگرد ساده 20 متین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 20
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1335
نام محصول: میلگرد ساده 22 متین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 22
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2463
نام محصول: میلگرد ساده 10 متین A1 (6 نرمال)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2563
نام محصول: میلگرد 10 ساده 1 تا 2 متری تولید مستقیم
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2561
نام محصول: میلگرد 10 ساده 2 تا 5 متری تولید مستقیم
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
استاندارد:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1329
نام محصول: میلگرد ساده 10 متین A1 (6 متری)
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
استاندارد: A1
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1330
نام محصول: میلگرد ساده 12 متین A1
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12
استاندارد: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

میلگرد ساده چیست؟

به طورعامیانه میلگردی که دارای آج نباشد را میلگرد ساده می نامند. این محصول در پروژه های ساختمانی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که می دانید میلگردهای موجود در بازار در دو دسته آجدار و ساده قرار می گیرند که از لحاظ خصوصیات با یکدیگر متفاوت هستند. میلگرد آجدار به سه صورت آج مارپیچی، جناغی و مرکب در بازار موجود می باشد. همچنین به طور کلی میلگردها به دو دسته شاخه ای و کلاف تقسیم شده است.

 

مراحل تولید میلگرد ساده:

برای تولید این میلگرد ابتدا شمش را با استفاده از جک هیدرولیک در ردیف های مشخص در کوره هایی با دمای 1100 درجه سانتی گراد قرارمی گیرند  و وقتی شمش ها داخل کوره قرار گرفتند به وسیله جریانات گردابی در دمای بالا جهت نورد آماده می شوند. شمش ها پس از رسیدن به دمای مورد نظر جهت نورد به خط تولید ارسال می شوند سپس شمش های پخته شده روی رول ها قرارگرفته و به مرحله بعد ارسال می شوند.مرحله رافینگ در سه مرحله از قطر شمش ها کاسته و به طول آن ها می افزاید. و پس از مرحله رافینگ بدون گذراندن مراحل استندها که برای آجدار کردن میلگرد استفاده می شوند به مرحله قیچی متراژ جهت برش میلگردهای تولید شده در طول های مشخص می روند. میلگردهای تولیدی در زیر گیوتین های بسته بندی طبق استاندارد ISIRI ایران برش داده می شود و در مرحله آخر به صورت بندیل بسته بندی می شود.

 

کاربرد میلگرد ساده :

این محصول به عنوان میلگرد دورپیچ در اعضای سازه ای بتن آرمه یا ساختمان های بتن آرمه مورد استفاده قرار می گیرند. در برخی موارد نیز مشاهده می شود که از این نوع میلگرد به عنوان میلگرد حرارتی در ساختمان استفاده می شوند که یک اشتباه رایج در ساختمان سازی است. همچنین از دیگر مصارف این محصول می توان به شفت های صنعتی و نما اشاره کرد در حالی که موارد مصرف میلگرد آجدار در موارد ساختمانی و سازه های بتنی هستند.

 

تفاوت میلگرد آجدار و ساده

به طور رایج، میلگرد ساده در بازار و صنایع با نام A1 شناخته میشوkد. به این نوع میلگرد، میلگردهای نرم نیز گفته میشود.سه نوع دیگر این مقطع فولادی با نامهای A3، A2 و A4 به تولید میرسند.

 

این نوع میلگردها کاربرد گسترده ای در صنایع دارد.میلگرد آجدار را به دلیل آجدار بودن سطح آن میلگرد آجدار مینامند. خواص ساختاری این نوع میلگرد بهتر از میلگرد ساده میباشند. برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مقاومت سازه های بتنی از میلگرد آجدار استفاده میشود و به دلیل خواص مقاومت کششی، خمشی و ارتجاعی کردن بتن آرمه از این مقطع فولادی در اسکلت فلزی سازه های بتنی استفاده میشود. میلگردهای ساده بیشتر در پروژه های صنعتی کاربرد دارند.

 

علاوه بر این، از این مقطع فولادی به عنوان خاموت نیز استفاده میشود. در مقابل میلگردهای آجدار اغلب در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرند.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش میلگرد در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیاز های آهن الات ساختمانی با شما همکاری کند.

 

موارد استفاده میلگرد

دیواره های ملاتی و سازه های سنگی از نظر مشخصات تقریبا شبیه به بتن هستند که درمقابل تنشهای کششی تحمل ضعیفی دارد. بعضی از قطعه های استاندارد سنگی مثل آجر و بلوک با تعبیه حفره های مخصوص به گونه ای طراحی شده است که با قرار دادن میلگرد در این حفره ها، آنها را در مقابل تنش های کششی تقویت می کنند.با اینکه ازهرماده ای که استحکام کششی بالایی دارد، می توان بعنوان یک عامل تقویت کننده برای تقویت استحکام کششی بتن استفاده کرد و با توجه به وجه اشتراک خاصی که بین فولاد و بتن می باشد، باعث شده تا برای ساخت میلگردهای تقویتی، بیشتر از فولاد استفاده کنند. ضریب انبساط دمایی در بتن و فولاد، وجه مشترک بین این دو بوده و نزدیک بودن مقدار این ضریب، مانع بروز تنش های اضافی درونی در ساختار بتن در شرایط دمایی مختلف می شود که باعث می شود تا تخریب زود هنگام بتن جلوگیری می کند.

 

طبق استاندارد روسی فولاد تولیدی به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :

فولاد A-1

این نوع میلگرد صاف و دارای مقاومت تسلیم ۲۳۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۳۸۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

 

فولاد A-2

۲ این نوع میلگرد آجدار و دارای مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۵۰۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

 

فولاد A-3

این نوع میلگرد آجدار و دارای مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۶۰۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

 

 

شما عزیزان میتوانید برایه اطلاع قیمت میلگرد،انواع میلگرد و همچنین وزن میلگرد با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.(02188772424)

همچنین می توانید برای خرید میلگرد از طریق فروشگاه آهن طهران اقدام نمائید.

میلگرد ساده چیست؟

به طورعامیانه میلگردی که دارای آج نباشد رامشاهده بیشتر