x
دسته بندی
قیمت
مرتب سازی بر اساس:

کد
نام محصول
محل بارگیری
واحد فروش
ضخامت
سایز
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1801
نام محصول: پروفیل 45x45 استیل ضخامت 1
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1
سایز: 45x45
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1800
نام محصول: پروفیل 40x40 استیل ضخامت 2
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 2
سایز: 40x40
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1791
نام محصول: پروفیل 30x30 استیل ضخامت 1.5
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.5
سایز: 30x30
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1794
نام محصول: پروفیل 35x35 استیل ضخامت 1.25
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.25
سایز: 35x35
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1802
نام محصول: پروفیل 45x45 استیل ضخامت 1.25
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.25
سایز: 45x45
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1796
نام محصول: پروفیل 35x35 استیل ضخامت 2
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 2
سایز: 35x35
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1798
نام محصول: پروفیل 40x40 استیل ضخامت 1.25
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.25
سایز: 40x40
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1783
نام محصول: پروفیل 20x20 استیل ضخامت 1.5
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.5
سایز: 20x20
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1782
نام محصول: پروفیل 20x20 استیل ضخامت 1.25
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.25
سایز: 20x20
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1789
نام محصول: پروفیل 30x30 استیل ضخامت 1
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1
سایز: 30x30
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1804
نام محصول: پروفیل 45x45 استیل ضخامت 2
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 2
سایز: 45x45
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1781
نام محصول: پروفیل 20x20 استیل ضخامت 1
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: -
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1790
نام محصول: پروفیل 30x30 استیل ضخامت 1.25
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.25
سایز: 30x30
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1793
نام محصول: پروفیل 35x35 استیل ضخامت 1
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1
سایز: 35x35
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1795
نام محصول: پروفیل 35x35 استیل ضخامت 1.5
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.5
سایز: 35x35
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1797
نام محصول: پروفیل 40x40 استیل ضخامت 1
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1
سایز: 40x40
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1784
نام محصول: پروفیل 20x20 استیل ضخامت 2
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 2
سایز: 20x20
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1792
نام محصول: پروفیل 30x30 استیل ضخامت 2
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 2
سایز: 30x30
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1788
نام محصول: پروفیل 25x25 استیل ضخامت 2
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 2
سایز: 25x25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1799
نام محصول: پروفیل 40x40 استیل ضخامت 1.5
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.5
سایز: 40x40
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1786
نام محصول: پروفیل 25x25 استیل ضخامت 1.25
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.25
سایز: 25x25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1785
نام محصول: پروفیل 25x25 استیل ضخامت 1
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1
سایز: 25x25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1787
نام محصول: پروفیل 25x25 استیل ضخامت 1.5
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.5
سایز: 25x25
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1803
نام محصول: پروفیل 45x45 استیل ضخامت 1.5
محل بارگیری: بنگاه تهران
واحد فروش: کیلوگرم
ضخامت: 1.5
سایز: 45x45
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

 پروفیل

پروفیل استیل محصولی از جنس استیل است که سطح مقطع یکسانی دارد و در قسمت های درب و پنجره دیده می شود. این قطعات در شکل های ثابت و اندازه های متفاوت تولید می شود.

آلیاژ های پایه این محصول ازآهن تشکیل شده و کمتر از 0.2 کربن دارد. این محصول در گروه فولاد های ضد زنگ یا استنلس استیل قراردارد.

از کاربرد پروفیل استیل که خیلی مهم است اتصال دو قطعه به یکدیگراست.

میزان کروم موجود در استیل باعث ایجاد یک سطح سخت در برابر زنگ زدگی می شود که هرچقدرمیزان کروم موجود در این مقطع بیشتر باشد مقاومت بیشتری در برابر زنگ زدگی پیدا خواهد می کند.

و از نظر لغوی پروفیل به معنای مقطعی ثابت ، در طول تعیین شده می باشد که در مکالمه های عامیانه به جای کلمه پروفیل از کلمه « قوطی » استفاده می شود.

قوطی ها در صنایع ساختمانی ، برای ساخت ؛ درب ، پنجره ، لوله و … مورد استفاده قرار می گیرند که به دو نوع ؛ باز و بسته ، دسته بندی می شوند.

 

کاربرد پروفیل استیل

 

پروفیل های استیل  مربع و مستطیل با ابعاد کوچک به عنوان نرده فلزی برای درب و پنجره منازل، کناره راه پله ها و همچنین نرده کشی و .. استفاده می شوند.

 

به علت ظاهر جذاب پروفیل استیل از این پروفیل در طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی استفاده می شود.

 

پروفیل استیل به دلیل ضد زنگ بودن و مقاومت بالایی که دارند در ساخت اسکلت های فلزی، ساخت میز و صندلی و ... نقش بسزایی دارند.

 

از برخی پروفیل های استیل به شکل های متفاوتی همانند پروفیل Z استفاده می شود از کاربرد این پروفیل پوشانندگی سقف کارگاه های بزرگ و سوله ها می باشند.

 

پروفیل های استیل مستطیلی در ابعاد بزرگ برای ستون در ساختمان و صنعت خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

پروفیل باز

 

پروفیل های باز، دارای یک یا چند ضلع بازمی باشند . این پروفیل ها ، درابعاد وقطرضخامت مختلف ساخته می شوند. این نوع قوطی در صنعت ساختمان سازی برای ساخت مصالحی از جمله ؛ تیر آهن ، تسمه ، چهار پهلو و هاش H ، مورد استفاده قرار می گیرد . پروفیل باز دارای یک زیر مجموعه با سطوح مقطعی Z می باشد که برای ساخت سازه هایی با ابعاد بزرگ ، ازجمله ؛ سالن های ورزشی ، انبار ها ، سوله ها و … ، استفاده می شود.

 

پروفیل های بسته

 

پروفیل های بسته ، دارای ضلع باز نمی باشند که به همین دلیل این پروفیل ها با نام بسته ، شناخته می شوند.ازاین نوع پروفیل می توان برای ساخت ؛ لوله ، پروفیل درب ، پروفیل پنجره و … ، استفاده نمود

 

روش مستقیم

 

در روش مستقیم نوار استیل از بین قالب های بالا و پایین عبور کرده و با اعمال نیرو شکل گرفته و در انتها لبه ها  در صورت نیاز به یک دیگر جوش می خورند .

 

در این روش قوطی ها دارای زاویه ای تیز و ابعادی دقیق ، می باشند ؛ که نشان دهنده کیفیت بالای قوطی های تولید شده ، می باشد . بزرگ ترین و تنها ترین نقص این روش ؛ استهلاک بالای قالب ها به دلیل تیز بودن لبه ها است.

 منظور از استهلاک بالا : از فرم خارج شدن لبه های تیز ، در حین جا به جایی  می باشد و این نقص سبب می شود تا راندمان تولید کاهش یابد .

 

روش غیرمستقیم

 

در روش غیر مستقیم پروفیل همانند مراحل روش مستقیم به لوله تبدیل شده و توسط فشاری که بر این پروفیل وارد می شود ، لوله به شکل های مختلف تولید می شوند.

 

کدام پروفیل بهتر است؟

 

آلیاژ استیل 304 تایوانی ، صد در صد خالص است که از کیفیت و ثبات بسیار بالایی برخوردار هستند و در کنار اصالت آلیاژ ، کیفیت و ثبات بالا ، می توانیم به ؛ کیفیت پولیش ، دقت ساخت قالب ها و کیفیت بسته بندی بالای پروفیل های تایوانی،اشاره کنیم.

 

لازم به ذکر است که ، این پروفیل ها نسبت به پروفیل دیگر، قیمت بالا تری دارد و میزان دسترسی و یافتن آن ها در بازار کمی مشکل داراست.همین مسئله خرید پروفیل باعث شده است تا اکثر تولید کنند گان محصولات به سمت استفاده از استیل های چینی بروند.

 

استیل های 304 چینی از اصالت آلیاژ ، کیفیت و ثبات خوبی برخوردار نبوده و حتی ؛ دقت ساخت ، کیفیت پولیش و کیفیت بسته بندی پایینی دارند.اما در مقابل استیل های 304 چینی به آسانی در دسترس بوده و قیمت کمی دارند.

 

 

 

شما عزیزان می توانید خرید اینترنتی پروفیل استیل خود را از سایت آهن طهران انجام دهید.

 

جهت اطلاع از محصولات آهن طهران:

قیمت تیرآهن
قیمت میلگرد
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق روغنی
قیمت پروفیل
قیمت نبشی
قیمت ناودانی
قیمت ورق استیل
قیمت تیرچه کرومیت

قیمت حصار و گل نرده

 پروفیل

پروفیل استیل . . .