مرتب سازی بر اساس:

کد
نام محصول
واحد فروش
محل بارگیری
سایز
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
کد: 1836
نام محصول: کلاف ساده 6.5 افق ابهر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1833
نام محصول: کلاف ساده 12.5 فولاد یزد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 12.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1830
نام محصول: کلاف ساده 6.5 فولاد یزد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1832
نام محصول: کلاف ساده 10 فولاد یزد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1837
نام محصول: کلاف ساده 5.5 افق ابهر
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 5.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1829
نام محصول: کلاف ساده 10 اهواز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1819
نام محصول: کلاف ساده 6 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1826
نام محصول: کلاف ساده 6.5 پرشین
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1831
نام محصول: کلاف ساده 8 فولاد یزد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 8
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1822
نام محصول: کلاف ساده 10 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 10
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1820
نام محصول: کلاف ساده 6.5 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1817
نام محصول: کلاف ساده 8 ذوب آهن
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 8
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1821
نام محصول: کلاف ساده 8 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 8
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 2464
نام محصول: کلاف 6.5 ساده امیرآباد
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز:
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1816
نام محصول: کلاف ساده 6.5 ذوب آهن
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1818
نام محصول: کلاف ساده 5.5 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1815
نام محصول: کلاف ساده 5.5 ذوب آهن
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1827
نام محصول: کلاف ساده 6.5 اهواز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1823
نام محصول: کلاف ساده 11 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1824
نام محصول: کلاف ساده 12 کاشان
واحد فروش: -
محل بارگیری: -
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1834
نام محصول: کلاف ساده 6.5 فولاد گلستان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1828
نام محصول: کلاف ساده 8 اهواز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 8
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1835
نام محصول: کلاف ساده 6.5 فولاد نطنز
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: 6.5
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:
کد: 1825
نام محصول: کلاف ساده 13 کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
محل بارگیری: بنگاه تهران
سایز: -
قیمت: تماس بگیرید


1401/4/11
مشاهده و خرید: مشاهده و خرید
نمودار قیمت:

کلاف ساده:

 

میلگرد کلاف ساده نوعی از میلگرد می باشد که به صورت طویل و کلاف به هم پیچیده شده است و درواقع همان میلگرد ساده می باشد که به صورت کلاف در بازر به فروش می رسند. میلگرد های کلاف ساده در سایز های پایین تولید می شوند که نرم و انعطاف پذیر هستند، ولی حداکثر در سایز های 12 و 14، به صورت سفارشی در کارخانه تولید می شوند و گاهی در بازار نیز موجود می باشند.

به طور کلی میلگردها به دو نوع ساده و آجدار تقسیم میشوند. میلگرد در دو نوع شاخه و کلاف تولید میشود. به طور کلی مفتول در دسته محصولات نیمه تمام قرار می گیرد. این محصول در صنعت برای ساخت سیم مورد استفاده قرار می گیرد که از طریق نورد بیلت و شمش در کارخانه نورد تولید می شود.

محصول نیمه نهایی تولید شده توسط شمش و بیلت پس از کشش سرد به سیم تبدیل می شود. در روش نورد گرم ، ابتدا شمش های فولادی به درون کوره های حرارتی نیل ریخته می شوند و بعد از نیل به درجه حرارت مورد نظر برای عملیات نورد به خط تولید منتقل می گردد.

میلگرد کلاف با نام وایررود نیز در صنعت شناخته می شود و به عنوان مواد اولیه تمامی مفتول های خاص صنعتی و گالوانیزه و آرماتوربندی مورد استفاده قرار می گیرند.

میلگردهای کلاف ساده به ۴ دسته تقسیم بندی شده و در سایزهای ۵.۵ تا ۱۶ میلی متر در بازار موجود بوده و قابل دسترسی می باشند. دسته ای از این میلگردها که سایزی بین ۵.۵ تا ۸ میلی متر دارند، با عنوان مفتول یا وایر شناخته می شوند.

ساخت این محصول در کارخانه ها تا سایز ۱۲ صورت گرفته و برای اندازه های بزرگ تر باید سفارش داده شوند.

از آرماتورهای کلاف عرضی در سقف تیرچه بلوک و کرومیت استفاده می شود که انجام این کار مستلزم رعایت نکات جانبی می باشد.

برای مثال در صورتی که سقف تیرچه بلوک دهانه ای بزرگ تر از ۴ متر داشته باشد، استفاده از این محصول اجباری می باشد.

 

آهن طهران یکی از بهترین عوامل فروش میلگرد در ایران مفتخر است جهت تامین کلیه نیاز های آهن الات ساختمانی با شما همکاری کند.

 

نحوه ساخت و تولید کلاف میلگرد

 

برای تولید میلگرد کلاف ابتدا شمش‌های فولادی را که دارای کربن، سیلسیوم، منگنز و مقادیر ناچیزی فسفر و گوگرد می‌باشند را در کوره‌هایی با حرارت 1100 درجه سانتی‌گراد قرار می‌دهند که بعد از بالا رفتن دمای شمش‌ها، وقت فرستادن آن‌ها به خط تولید نورد است.
غلتک‌های نصب شده در دستگاه نورد با اعمال فشار روی فولاد ذوب‌ شده، موجب افزایش طول و ایجاد مقطع دایره‌ای شکل با قطر استاندارد و مشخص می گردد.

میلگرد تولید شده بعد از اتمام مراحل نورد به دور یک حلقه پیچیده و توسط مکانیسم‌های خاص به‌صورت اتوماتیک به قسمت خنک‌ کننده انتقال می‌یابد. بعد ازخنک شدن مراحل کویل و بسته‌ بندی اجرا و میلگردها روانه بازار می‌ شود.

 

کاربرد میلگرد کلاف در صنعت:

دکـل و سیـم‌هـای بـرق
استفاده در ساخت انواع تایر
پیچ و مهره
سیم بکسل
صنایع الکترودسازی و جوشکاری
قطعات خودرو مانند فنرها، سوپاپ‌ها و ...
انواع شیر فلکه، دریچه
توری‌ها و صافی‌ها
برشکاری

 

 

 

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از قیمت میلگرد، انواع میلگرد و همچنین وزن میلگرد با مشاوران آهن طهران تماس بگیرید.

همچنین می توانید برای خرید میلگرد از طریق فروشگاه آهن طهران اقدام نمائید.

 

کلاف ساده: